برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

ماهی سیاه کوچولو

The Little Black Fish

سال انتشار: ۱۳۴۹ داستان صوتی

نوشته‌ی صمد بهرنگی
موسیقی: اسفندیار منفردزاده
طرح جلد: فرشید مثقالی

LP 1 - Side A
LP 1 - Side B
LP 2 - Side A
LP 2 - Side B