برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

آهو و پرنده‌ها

The Deer and the Birds

سال انتشار: ۱۳۵۱ داستان صوتی

نوشته: نیما یوشیج
موسیقی متن: فریدون شهبازیان

با صدای:
احمد شاملو – قصه‌گو / اردوان مفید – مرغابی / علیرضا هدائی – کلاغ / بهرام شاه‌محمدلو – آهو / رضا بابک – قمری / سوسن فرخ‌نیا – غاز سفید / مرضیه برومند – خاله غازه

Side A
Side B