پسرک چشم آبی

Blue Eyed Boy

سال انتشار: ۱۳۵۳ داستان صوتی

نوشته‌ی جواد مجابی
موسیقی: کامبیز روشن‌روان
با صدای:
بیژن مفید، جمیله ندائی، سیاوش طهمورث، علیرضا مجلل، سوسن تسلیمی، میترا قمصری
تصویرسازی: فرشید مثقالی

Side A
Side B