برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

روزی که خورشید به دریا رفت

The Day the Sun Went to the Sea

سال انتشار: ۱۳۵۱ داستان صوتی

نوشته‌ی هما سیار
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی

Side A
Side B