برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

اتل متل

Atal-Matal

سال انتشار: ۱۳۵۳ داستان صوتی

تنظیم شعر: نورالدین زرین‌کلک
موسیقی: کامبیز روشن‌روان
گوینده: شیوا گورانی

Side A
Side B