کرم شب‌تاب

The Firefly

سال انتشار: ۱۳۵۲ داستان صوتی

نوشته‌ی حسن تهرانی
موسیقی: پرویز منصوری
طرح و نقاشی: مصطفی اوجی

 

تصاویر گالری این اثر توسط «صفحه» جهت تکمیل آرشیو برای ما ارسال شده است. Side A
Side B