برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

کرم شب‌تاب

The Firefly

سال انتشار: ۱۳۵۲ داستان صوتی

نوشته‌ی حسن تهرانی
موسیقی: پرویز منصوری
طرح و نقاشی: مصطفی اوجی

 

Side A
Side B