برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

شاهزاده شاد

Happy Prince

سال انتشار: ۱۳۵۱ داستان صوتی

نوشته‌ی اسکار وایلد
ترجمه‌ی فریدون معزی مقدم
با صدای:
فریدون دایمی – قصه‌گو / جلال مقامی – شاهزاده / الله پارسایی – پرستو

Side A
Side B