برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

قصه‌ی طوقی

The Story of Towqi

سال انتشار: ۱۳۵۰ داستان صوتی

شعر از م. آزاد
موسیقی متن: شیدا قرچه‌داغی
با صدای: نیکو خردمند، احمد رسول‌زاده، رامین جمشیدپور، ناصر طهماسب، مهدی اجیر
طرح جلد: فرشید مثقالی

Side A
Side B