قصه‌ی طوقی

The Story of Towqi

سال انتشار: ۱۳۵۰ داستان صوتی

شعر از م. آزاد
موسیقی متن: شیدا قرچه‌داغی
با صدای: نیکو خردمند، احمد رسول‌زاده، رامین جمشیدپور، ناصر طهماسب، مهدی اجیر
طرح جلد: فرشید مثقالی

Side A
Side B