برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

قهرمان

The Hero

سال انتشار: ۱۳۵۱ داستان صوتی

نوشته‌ی تقی کیارستمی
موسیقی متن: شیدا قرچه‌داغی
با صدای:
نیکو خردمند – قصه‌گو / آذر دانشی – زن برزگر / بهزاد فراهانی – پیر مرد / مظفر مقدم – برزگر / کیومرث مبشری – درخت / وفا لاهیجی – پسر (قهرمان) / فرح کاظمی – بلبل

طرح و نقاشی: فرشید مثقالی

Side A
Side B