گل اومد، بهار اومد

Flower comes with Spring

سال انتشار: ۱۳۵۰ داستان صوتی

ساخته‌ی منوچهر نیستانی
موسیقی متن: احمد پژمان
با صدای:
نیکو خردمند – قصه‌گو / الهه کاظمی – نخودی / آذر دانشی – فال‌گیر / سیاوش طهمورث – دیو / ناصر طهماسب – عمو نوروز
طرح جلد: سودابه آگاه

Side A
Side B