برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

لی‌لی لی‌لی حوضک

Lili Lili Hozak

سال انتشار: ۱۳۵۰ داستان صوتی

نوشته‌ی م. آزاد
موسیقی متن: شیدا قرچه‌داغی
طراح جلد: فرشید مثقالی

Side A
Side B