برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

دخترک دریا

The Little Mermaid

سال انتشار: ۱۳۴۵ داستان صوتی

نوشته‌ی هانس کریستیان آندرسن
ترجمه و طرح جلد: فرح دیبا

LP 1 - Side A
LP 1 - Side B
LP 2 - Side A
LP 2 - Side B