رودکی

Roudaki

سال انتشار: ۱۳۵۲ صدای شاعر

شعرهای رودکی
آواز: پری زنگنه
موسیقی: فریدون شهبازیان
با صدای منوچهر انور
طراح جلد: فرشید مثقالی
خوشنویسی: مصطفی اوجی

فایل صوتی این اثر توسط «جواد محمدنیا» جهت تکمیل آرشیو برای ما ارسال شده است. تصاویر گالری این اثر توسط «صفحه» جهت تکمیل آرشیو برای ما ارسال شده است. Side A
Side B