برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

ابوسعید ابوالخیر

Abou Saeed Abolkheir

سال انتشار: ۱۳۵۳ صدای شاعر

شعرهای ابوسعید ابوالخیر
صدای بیژن مفید
موسیقی: کامبیز روشن‌روان
طرح جلد: مصطفی اوجی

Side A
Side B