برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

باباطاهر

Baba Tahir

سال انتشار: ۱۳۵۳ صدای شاعر

شعرهای باباطاهر
آواز: پری زنگنه
با صدای امیر نوری
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
طرح جلد: مصطفی اوجی

Side A
Side B