نیما یوشیج

Nima Yooshij

سال انتشار: ۱۳۵۲ صدای شاعر

شعرهای نیما یوشیج
با صدای احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
طرح جلد: فرشید مثقالی
نقاشی: سودابه آگاه
خط: مصطفی اوجی

Side A
Side B