برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

هوشنگ ابتهاج

Houshang Ebtehadj

سال انتشار: ۱۳۵۱ صدای شاعر

شعرهای هوشنگ ابتهاج
با صدای هوشنگ ابتهاج
تکنواز پیانو: پرویز اتابکی

Side A
Side B