برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

مهدی اخوان ثالث

Mehdi Akhavan-Sales

سال انتشار: ۱۳۵۲ صدای شاعر

شعرهای مهدی اخوان ثالث
با صدای مهدی اخوان ثالث
موسیقی متن: فریدون شهبازیان
طرح جلد: فرشید مثقالی

Side A
Side B