کوتی و موتی

Kooti and Mooti

سال انتشار: ۱۳۵۳ صدا برای نوجوانان

نوشته‌ی بیژن مفید
موسیقی: کامبیز روشن‌روان
با صدای: علیرضا مجلل، جمیله ندائی، بیژن مفید، سیاوش طهمورث، اردوان مفید، سوسن تسلیمی
طرح جلد: مصطفی اوجی

فایل صوتی این اثر توسط «حسن معتمدی» جهت تکمیل آرشیو برای ما ارسال شده است. Side A
Side B