برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

آوازهای امروز

Today Songs

سال انتشار: ۱۳۵۴صدا برای نوجوانان

شعر از:
م.آزاد، هوشنگ ابتهاج، یدالله رویایی، فرهاد شیبانی، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری

موسیقی: رامین انتظامی
آواز: پری زنگنه

Side A
Side B