آوازهای امروز

Today Songs

سال انتشار: ۱۳۵۴ صدا برای نوجوانان

شعر از:
م.آزاد، هوشنگ ابتهاج، یدالله رویایی، فرهاد شیبانی، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری

موسیقی: رامین انتظامی
آواز: پری زنگنه

تصاویر گالری این اثر توسط «صفحه» جهت تکمیل آرشیو برای ما ارسال شده است. Side A
Side B