برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

دریاچه قو

Swan Lake

سال انتشار: ۱۳۵۱ صدا برای نوجوانان

یک باله از چایکوفسکی
نوشته‌ی فرانسیس اسکالیا
ترجمه‌ی بیژن خرسند
با صدای مظفر مقدم
طرح و نقاشی از بهجت پوشانچی

فایل صوتی این اثر توسط «شهر ترانه» جهت تکمیل آرشیو برای ما ارسال شده است. Side A
Side B