برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

آهنگ‌های محلی

Folkloric Songs

سال انتشار: ۱۳۵۳ صدا برای نوجوانان

آواز: پری زنگنه
تنظیم: فریدون شهبازیان
طراح جلد: فرشید مثقالی

Side A
Side B