آهنگ‌های محلی

Folkloric Songs

سال انتشار: ۱۳۵۳ صدا برای نوجوانان

آواز: پری زنگنه
تنظیم: فریدون شهبازیان
طراح جلد: فرشید مثقالی

تصاویر گالری این اثر توسط «صفحه» جهت تکمیل آرشیو برای ما ارسال شده است. Side A
Side B