برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

موسیقی فیلم دروازه

"Doorway" Original Soundtrack

سال انتشار: ۱۳۵۴ صدا برای نوجوانان

ساخته‌ی اسفندیار منفردزاده
کارگردان: یان اونک

 

Side A
Side B