برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

باخ

J.S. Bach

سال انتشار: ۱۳۵۲ زندگی و آثار

یوهان سباستین باخ
نوشته‌ی ژاک پرادر
ترجمه‌ی خسرو سمیعی
با صدای مظفر مقدم
نقاشی: مصطفی اوجی

Side A
Side B