برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

چایکوفسکی

Tchaikovsky

سال انتشار: ۱۳۵۲ زندگی و آثار

زندگی و آثار چایکوفسکی
نوشته‌ی ارسلان ساسانی
با صدای مظفر مقدم، مهین نصیری، پیروز چهره‌نگار، باقر کریم‌پور، حسین واعظی، صدرالدین شجره و خسرو فرحزادی
نقاشی: هوشنگ محمدیان

Side A
Side B