دستگاه همایون

Dastgah-e Homayoun

سال انتشار: ۱۳۵۴ ردیف‌های موسیقی ایران

آواز: محمدرضا شجریان
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان

شعر: سعدی
گوینده: نیکو خردمند

سنتور: اسماعیل تهرانی
تار: هوشنگ ظریف، کاظم عالمی
سه‌تار: مهربانو توفیق
کمانچه: رحمت‌الله بدیعی
تنبک: داود واثقی
عود: محمد دل‌نوازی
صدابردار: ایرج حقیقی
طرح جلد: فرشید مثقالی

Side A
Side B